Hoven van plaisantie & herenhuizen

Het groene en residentiële karakter van de Lei danken we aan het genie Gilbert Van Schoonbeke.
We zien hoe en waar dit begrip concrete gestalte kreeg, buiten de toenmalige Antwerpse stadsgrenzen. We brengen een aantal beruchte zomerverblijven in kaart en wandelen doorheen de restanten van de hoven Havenith en Leysen. Zo bereiken we de Belpaireverkaveling, met een herinterpreatie van de riante panden van weleer. Wie ontwierp de huizen in de Arthur Goemaerelei, de Bosmanslei, de Van Putlei? En wie kon zich zulke stadsvilla's veroorloven? Aan de hand van historische oude kaarten en historische foto's krijgt u een zeer goed beeld van hoe goed het hier in de 17de of begin 20ste eeuw toeven was. 
Duurtijd circa 1,5 uur. De wandeling wordt geleid door een bestuuslid van vzw De Lei, zelf stadsgids of (kunst)historicus. Meer info of reservatie?