De Lei light

Deze wandeling volgt de hoofdas van onze buurt: de 'Lange' of 'Markgravelei': meer bepaald van de Fransenplaats tot aan het Torenhof. U verneemt de essentie over de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis: van Gilbert Van Schoonbeke tot nu. U verneemt waarom deze buurt zoveel zorginstellingen bezit, en hoe het komt dat de fabriekjes zich in de periferie van de Lei bevonden. We staan stil bij enkele fraaie gevels en flaneren door wat ooit 'hoven van plaisantie' waren. 
Duurtijd max. 1 uur. De wandeling wordt geleid door een bestuuslid van vzw De Lei, zelf stadsgids of (kunst)historicus. Meer info of reservatie?