Wie zijn we


Een schat aan parken en historisch erfgoed dankzij ...

​​​​​​​Onze buurt bezit een unieke waarde. Zowel historisch als esthetisch-architecturaal. Ook het groene karakter met twee parken behoort, sinds het ontstaan van het Leikwartier halverwege de 16de eeuw (Gilbert Van Schoonbeke), tot het DNA van de wijk. Maar dat is minder voor de hand liggend dan je zou denken. 

Geen parken zonder onze werkgroep ...
Je kan het je vandaag niet inbeelden dat het park “Hof van Leysen” en het park “Domein Hertoghe” er niet zouden zijn. En toch is het minder vanzelfsprekend dan dat. 
Werkgroep De Lei heeft een lange geschiedenis. In 1969 werden plannen werden bekend gemaakt om het Hof Van Leysen om te vormen tot bisschoppelijk paleis. Vanuit onze buurt werd er actie ondernomen, bv. met "Geen paleizen in het Hof van Leysen". In 1971 werd de Werkgroep De Lei gevormd. In 1976 werd het een vzw, en dat zijn we nog altijd. 
Werkgroep De Lei heeft onder meer jarenlang actie gevoerd tegen het bebouwen van het Domein Hertoghe en het Hof van Leysen, wat leidde tot de vrijwaring van grote delen ervan en de bescherming als cultuurhistorisch landschap in 1974 en 1976. 
Het doel van onze organisatie is het vrijwaren van plantengroei, parken, historisch erfgoed in het Leikwartier alsook de strijd tegen lucht, water, bodemverontreiniging en geluidshinder en dit in de brede zin van het woord. Ook vandaag is onze werkgroep meer dan ooit relevant. 
​​​​​​​
Van de overkapping van de ring tot de bescherming als stadsgezicht ...
Vandaag houdt de Werkgroep zich bezig met meerdere dossiers. Een paar voorbeelden? 
De overkapping van de Ring waarbij de plannen die nu voorliggen een grote impact op het Leikwartier hebben.
De voorbije jaren moesten helaas een aantal mooie gebouwen wijken voor inspiratieloze hoogbouw. Denk aan de laatste vrijstaande stadsvilla in de geest van de hoven van plaisantie van Gilbert Van Schoonbeke en daterend uit het eerste kwart van de 19de eeuw waarbij Liang's Garden plaats heeft geruimd voor projectarchitectuur. Omdat dit niet het laatste voorbeeld is van hoe onze wijk als een salami jaar na jaar stukjes verliest, ijveren we dan ook voor de bescherming als stadsgezicht opdat ook volgende generaties van dit unieke karakter kunnen genieten.
Het levend houden van het historische karakter van onze buurt. Dat doen we onder meer door de deelname aan
Open Monumentendagen, door de organisatie van erfgoedwandelingen en door het ondersteunen van publicaties als de Leicahiers.
Het ondersteunen van het groen door ook aanwezig te zijn op de Dag van het Park, door boomplantacties en een aantal sociale activiteiten om onze buurt dichter bij elkaar te brengen zoals de kerstdrink.